در رسانه ها

بزرگداشت گروه کارستان توسط گروه سپاس موسسه پژوهشی کودکان دنیا
01 دی 1397

بزرگداشت گروه کارستان توسط گروه سپاس موسسه پژوهشی کودکان دنیا

گروه سپاس موسسه پژوهشی کودکان دنیا روز پنج‌شنبه ۲۹ آذرماه در مراسمی متنوع از گروه کارستان به سرپرستی رخشان بنی‌اعتماد، مجتبا میرتهماسب و فیروزه صابر قدردانی کردند.

این گروه سال‌هاست که مشغول تولید و ساخت فیلم‌های مستند درباره انسان‌هایی هستند که کارهای موثری به نفع زندگی بهتر برای همگان در ایران انجام داده‌اند.
مجموعه مستند کارستان تلاش بزرگی است که به همت یک جریان غیر دولتی و حتی بدون هیچ حمایت رسمی پیش می‌رود.

گروه سپاس موسسه پژوهشی کودکان دنیا خود را متعهد دید در جایگاه سازمانی خود از این اقدام بی‌نظیر رسما سپاسگزاری کند.
این برنامه با حضور جمعی از دست اندرکاران گروه کارستان، سینماگران و کارشناسان تعلیم و تربیت برگزار شد.

برگرفته از صفحه تلگرام موسسه پژوهشی کودکان دنیا